The SW House, 292/27 Bình Lợi, phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam